ESP   CAT

Determinació dels nivells de salut i control de risc cardiovascular

A la Farmàcia disposem de dos aparells amb els quals podem realitzar diverses mesures dels marcadors de salut.

D'una banda tenim Reflotron amb el qual podem mesurar els marcadors de diabetis, anèmia, funció hepàtica, gota i risc cardiovascular. Per a això només és necessari una punxada per extreure la sang capil·lar i l'anàlisi no dura més de 5 minuts.

També disposem de Cobas que ens permet un control més complet i en profunditat de la diabetis i el risc cardiovascular. Aquesta màquina ens permet analitzar el perfil complet de colesterol (colesterol total, triglicèrids, HDL, LDL i VLDL). 

També podem analitzar l'hemoglobina glicosilada que ens ofereix una visió conjunta dels nivells mitjans de glucosa en sang dels últims 3 mesos, per tant, ens permet realitzar un control més fiable de la diabetis.

Demanar cita